Oznámenie

Riaditeľstvo ZŠ na ul. Ivana Bukovčana č.3 v Bratislave Vám oznamuje, že rozhodnutie o prijatí (neprijatí) do 1.ročníka a odklade povinnej školskej dochádzky, si môžete prísť prevziať od 26.5.2017 v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. do kancelárie tajomníčky školy p. Beláčkovej, v budove školy Ivana Bukovčana č.3.

Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka školy

 

Kontakt: Beláčková, 0264778338, 0911976204