Projekt ZSE doskočisko

Naša škola v spolupráci s občianskym združením Chabik zažiadala o grant v nadácii ZSE a získali sme 580,00 € na obnovu doskočiska na skok do diaľky.

Termín na realizáciu tohto projektu je apríl – november 2017.

Hlavným cieľom je umožniť žiakom a učiteľom kvalitne pracovať na hodinách telesnej výchovy. K tomuto nám pomôže aj obnova nefunkčného doskočiska. Oplotením a zakrytím tejto časti športového areálu zabezpečíme dodržiavanie bezpečnostných  aj hygienických predpisov. Objekt budeme môcť využívať aj pre deti v športových záujmových útvaroch, v ŠKD aj počas prázdninových aktivít.

 

V máji sme nakúpili potrebný materiál a 13.5.17 za pomoci rodičov aj zamestnancov školy sa uskutočnili stavebné úpravy na doskočisku – betónovanie, presun piesku, uloženie izolačnej fólie. V ďalších dňoch sme túto časť areálu oplotili a postupne sa dostávame k finálnej úprave – spolu so žiakmi dopĺňame preosiaty piesok, natierame obvodový múr, osadili sme odrazovú dosku, dokúpime materiál na posledné úpravy objektu.

Na konci školského roku počas atletickej olympiády bude plne dokončený a poslúži pri súťažiach pre žiakov našej školy.

Pridajte sa na Facebooku