Prihlasovanie detí na obedy do školských jedální 22.8.- 31.8.2017

Školská jedáleň Bukovčana 1:
prihlasovanie detí na obedy v dňoch od 23.8. – 31. 8. 2017 v čase od 10.00 hod. – 14. 00 hod.
v kancelárii vedúcej ŠJ v budove Bukovčana 1.   
Dňa 4.9. 2017 budú mať obed len tie deti, ktoré budú nahlásené do 31. 8. 2017.

Školská jedáleň Bukovčana 3:
prihlasovanie detí na obedy v dňoch od 23.8. – 31. 8. 2017
v čase od 8.00 hod – 12.00 hod.
 v kancelárii vedúcej ŠJ v budove Bukovčana 3. 

Pridajte sa na Facebooku