Informácie pre rodičov a žiakov

Informácie pre rodičov a žiakov
1. a 2. ročníka
k otvoreniu školského roka
2017/2018, ktorý sa začne
4. septembra 2017
v budove Bukovčana 1 o  8, 00 hod.
Po slávnostnom privítaní
a kultúrnom programe  vo  všetkých triedach 1.ročníka bude nasledovať prvé rodičovské združenie.

Informácia pre žiakov
3. až 9. ročníka
Slávnostné otvorenie školského roka bude 4. septembra 2017 v budove Bukovčana 3
o 8, 00 hod. – 10,00 hod.
vo svojich triedach.

Informácia pre žiakov a rodičov
2. až 4. ročníka
Rodičia si deti môžu po 10,00 hod. zobrať domov, ak nie, deti budú v ŠKD.
Činnosť ŠKD 4. septembra:  do 16,00
Činnosť ŠKD od 5. septembra:
ranná od 6,30 – 7,45 hod.,
dlhá  do 18,00 hod.

Vydávanie obedov pre prihlásených žiakov v budove Bukovčana 1
začne 4. septembra
od 11,00 – 13,00 hod.
Dňa 4.9. 2017 budú mať obed len tie     deti, ktoré budú nahlásené do 31. 8. 2017.

Vydávanie obedov pre prihlásených žiakov v budove Bukovčana 3
začne 4. septembra
od 11,00 – 13,00 hod.