Poďakovanie

Vedenie školy a učitelia TSV ďakujú p. Ing. Kvasničkovi a NADÁCII TATRA BANKY za finančný grant v hodnote 350 € na nákup nových florbalových bránok, ktoré našli bohaté využitie na hodinách telesnej výchovy a na krúžkovej činnosti.

 

 

Pridajte sa na Facebooku