2% z daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

občianske združenie CHABIK a Rada rodičov pri Základnej škole na Ul. Ivana Bukovčana 3, Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „škola“) si Vás touto cestou dovoľuje, tak ako aj v predchádzajúcom roku, opäť požiadať o Vašu priazeň a podporu vo forme 2% z Vašich daní za rok 2017.

Naše občianske združenie CHABIK sa dlhodobo snaží …čítať viac.

Pridajte sa na Facebooku