Prihlasovanie na obedy 2018/2019

 

Školská jedáleň Bukovčana 1:

prihlasovanie detí na obedy v dňoch od 27.8. – 31. 8. 2018 v čase od 7.00  – 12. 00

v kancelárii vedúcej ŠJ v budove Bukovčana 1.  

Dňa 3.9. 2018 budú mať obed len tie deti, ktoré budú nahlásené do 31. 8. 2018.

 

Školská jedáleň Bukovčana 3:

prihlasovanie detí (zakúpenie čipov) na obedy v dňoch od 22.8. – 31. 8. 2018 v čase od 8.00 – 12.00

 v kancelárii vedúcej ŠJ v budove Bukovčana 3.