Šaliansky Maťko 2016

školské kolo

14. decembra 2016

Adventný čas sa v našej škole každoročne neodmysliteľne spája so súťažou v prednese slovenskej povesti  ŠALIANSKY  MAŤKO. Aj tento rok sa do školského kola súťaže zapojili tí najšikovnejší recitátori z tretích, štvrtých a piatych tried. Hoci naši malí druháci sa pre náročnosť súťaže nezapojili, konkurencia bola veľká. Preto porota v zložení  p. uč. Pšenáková, p. uč. Nováková a p. uč. Chalupová nemala ľahkú úlohu,  a tak si na pomoc prizvala aj detských divákov, ktorí  spolu s porotou rozhodli o víťazovi súťaže i ďalšom poradí, ktoré je nasledovné:

I.kategória: 

1.miesto: Pavol Guba

2.miesto: Marcel Chlaň

3.miesto: Nikita Romančíková, Zuzana Gersová

II.kategória:

1.miesto: Emma Grigerová

2.miesto: Kristína Siváčková

3.miesto: Tamara Šudová , Nina Juríková

 

Za svoju usilovnosť boli všetci recitátori odmenení peknými vecnými cenami.

Všetkým ešte raz  BLAHOŽELÁME!

 

Pre víťazov z oboch kategórií sa táto cesta ešte nekončí, nakoľko pôjdu našu školu reprezentovať do okresného kola. Držme im spolu palce!