Hviezdoslavov Kubín 2017

školské kolo

V piatok 10. februára 2017 sa v kinosále našej školy stretli najlepší recitátori triednych kôl 2. – 4. ročníka, aby si zmerali svoje sily v prednese prózy a poézie v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Porota v zložení p. zást. E. Slovíková, p. uč. M. Daneková a p. uč. D. Chalupová nemala veru ľahkú úlohu vybrať troch najlepších.

Nikto však neodišiel s prázdnymi rukami. Všetky deti boli odmenené „Pamätným listom“ a sladkou odmenou.

Pre víťazov ( 1. – 3. miesto ) boli pripravené diplomy a krásne hodnotné knihy.

Na „stupienok víťazov“ sa napokon postavili títo žiaci:

PRÓZA:

1.miesto: Zuzana Gersová z 3. A

2.miesto: Zuzana Siváčková z 2. E

3.miesto: Pavol Guba z 3. A  a Tamara Šudová zo 4. A

 

POÉZIA:

1.miesto: Nino Straka z 3. B

2.miesto: Eduard Zeman z 2. B

3.miesto: Terézia Böhmová z 3. E a  Nina Juríková zo 4. B