Rada rodičov

Rodičovské združenia v školskom roku 2016/2017

1)  24. 09. 2016 I. stupeň o 17.00

II. stupeň o 18.00

2) 22. 11. 2016 I. stupeň o 17.00

II. stupeň o 18.00

3) 20. 04. 2017 I. stupeň o 17.00

II. stupeň o 18.00