2% z daní

Milí rodičia a priatelia školy,

OZ Chabik, združenie rodičov pri ZŠ I. Bukovčana č.3 si Vás touto cestou dovoľuje požiadať o Vašu podporu vo forme 2% Vašich daní za rok 2016. Naše občianske združenie sa dlhodobo snaží pomáhať rozvoju základnej školy. Prispievame nielen k skvalitneniu prostredia školy, ale naším cieľom je najmä podpora a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Chceli by sme Vám poďakovať za vašu pomoc a príspevky v minulom období, bez ktorých by sa naše, veríme, že spoločné, ciele podarilo dosiahnuť len ťažko.

Radi by sme v našich cieľoch pokračovali aj naďalej, preto sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu vo forme 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane za rok 2016

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Samozrejme, venovať 2% z dane môžu nielen zamestnanci, ale aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, ale aj právnické osoby (1% alebo 2%). Všetky dôležité informácie, ako venovať 2% z dane, nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

Ak ste sa rozhodli finančne prispieť na OZ Chabik svojimi 2% z daní z príjmu, tu sú údaje, ktoré budete potrebovať:

Názov/obchodné meno : CHABIK

Sídlo:                               Ivana Bukovčana 1, 84107 Bratislava

Právna forma:                 Občianske združenie
IČO :                                31794262

IBAN číslo účtu:             SK07 0900 0000 0001 7139 2766 /kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

 

 

Za Vašu pomoc ďakujeme

Konateľ OZ Chabik: Ing. Štefan Migaľa                                                 Riaditeľka školy: Mgr Renáta Balogová

www.bukovcana.sk

                                             Tlačivo stiahnete kliknutím na 2% ↓