Obvodné, okresné a krajské súťaže

Školský rok 2017/2018

Šaliansky Maťko- okresné kolo

3. miesto – Barbora Pastorová 7.C – kategória 6.-7.ročník

1. miesto – Terézia Böhmová 4.E – kategória 4.-5.ročník

2. miesto – Eduard Zeman 3.B – kategória 2.-3.ročník

 

Olympiáda v NEJ (kategória 1A)- okresné kolo

1.miesto – Veronika Magdolenová 7.A

2.miesto – Lukáš Kaniansky 6.D

 

Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

1.miesto – Samuel Chudý

 

 

Školský rok 2016/2017

Matematická olympiáda- Obvodné kolo

1.miesto- K. Gersová

 

Súťaž v NEJ- Obvodné kolo

2. miesto- A. Mináriková

3. miesto- N. Fleischhacker

 

Súťaž v NEJ- Okresné kolo

3.miesto- A. Mináriková

 

Pytagoriáda- Obvodné kolo

úspešní: J. Valent a Š. Bunček

 

Pytagoriáda- Okresné kolo

N. Straka  III.B – 9.miesto 

B. Prokešová IV.D –  2.miesto

A. Ondíková  III.D – 1.miesto  

M. Graus IV.A – 1.miesto 

 

Klokan

N. Valníčková- percentil 99,5%- 1. miesto na Slovensku spolu s ďalšími 48 žiakmi zo Slovenska

 

Projekt „Hrdinovia z našich kníh“

2x 1. miesto, 2x 2.miesto, 2x 3. miesto + 1x Cena riaditeľa Istracentra

 

Stolný tenis- Krajské kolo

dievčatá-3.miesto

chlapci- 2. miesto

 

Atletika- Obvodné kolo

chlapci- 5. miesto

dievčatá- 7. miesto

A.Kostolanský -1.miesto v hode kriketkou a aj 1. miesto v hode kriketkou v krajskom kole.

S.Grausová – 1.miesto v obv. kole a v  krajskom kole 3. miesto v hode kriketkou

 

Mladí záchranári- Obvodné kolo

5. a 9. miesto

 

Slávik 2017- Krajské kolo

M. Gieci II. A – 2. miesto

 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí- Krajské kolo

J. Chandoga  II. B – 2. miesto

 

Recitácia v NEJ

J. Matucha a S. Stankovská III.D –  1. a 3. miesto 

 

McDonald`s Cup 2017- Okresné kolo 1. miesto , Krajské kolo 7. miesto

 

Šaliansky Maťko – 27.1.2017

P. Guba- 3. miesto

 

BRATSLAM 2016- 2.miesto

D.Vlašič  a  D. Morávek

 

Vybíjaná- Okresné kolo- 4.miesto 

 

Čarovný svet knihy

2×1.miesto, 1x 2.miesto, 1×3.miesto + Cena riaditeľa Istracentra

 

Cezpoľný beh- Obvodné kolo

dievčatá- 7.miesto

chlapci- 3.miesto 

Pridajte sa na Facebooku

Počasie v DNV