Triedy 2017/2018

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie               ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelávanie

1.A                                                                        5.A

1.B                                                                        5.B

1.C                                                                        5.C

1.D                                                                        5.D

2.A                                                                        6.B

2.B                                                                        6.C

2.C                                                                        6.D

2.D                                                                        7.A

3.A                                                                        7.B

3.B                                                                        7.C

3.C                                                                        8.A

3.D                                                                        8.B

3.E                                                                        9.A

4.A                                                                        9.B

4.B

4.C

4.D

4.E

 

Školský rok 2018/2019

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie                                         ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelávanie

1.A                                                                        5.A

1.B                                                                        5.B

1.C                                                                        5.C

1.D                                                                        5.D

1.E                                                                        5.E

2.A                                                                        6.A

2.B                                                                        6.B

2.C                                                                        6.C

2.D                                                                        6.D

3.A                                                                        7.B

3.B                                                                        7.C

3.C                                                                        7.D

3.D                                                                        8.A

4.A                                                                        8.B

4.B                                                                        8.C

4.C                                                                        9.A

4.D                                                                        9.B

4.E

Veci sú u p. tajomníčky:  zväzok kľúčov s menom NINA , žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV