Triedy 2017/2018

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie                  ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelávanie

1.A                                                                        5.A

1.B                                                                        5.B

1.C                                                                        5.C

1.D                                                                        5.D

2.A                                                                        6.B

2.B                                                                        6.C

2.C                                                                        6.D

2.D                                                                        7.A

3.A                                                                        7.B

3.B                                                                        7.C

3.C                                                                        8.A

3.D                                                                        8.B

3.E                                                                        9.A

4.A                                                                        9.B

4.B

4.C

4.D

4.E

Pridajte sa na Facebooku

Počasie v DNV