Triedy

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie               ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelávanie

1.A                                                                        5.A

1.B                                                                        5.B

1.C                                                                        5.C

1.D                                                                        5.D

2.A                                                                        6.B

2.B                                                                        6.C

2.C                                                                        6.D

2.D                                                                        7.A

3.A                                                                        7.B

3.B                                                                        7.C

3.C                                                                        8.A

3.D                                                                        8.B

3.E                                                                        9.A

4.A                                                                        9.B

4.B

4.C

4.D

4.E

Pridajte sa na Facebooku

Počasie v DNV