O škole

Poloha našej školy v blízkosti chránenej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Rieka Morava a hrad Devín predurčujú environmentálne zameranie výchovno- vzdelávacieho procesu. Už niekoľko rokov sa nám darí rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie, v ktorom žijú. Žiaci sa  učia spoznávať a chrániť prírodu aj vďaka získaným finančným prostriedkom z projektov.

o-skole

Pridajte sa na Facebooku