Volejbal

Turnaj 2016 v prehadzovanej na ZŠ v Devínskej

Volejbalový klub ZK Apollo pri SLOVNAFT, a.s. zorganizoval dňa 3.5.2016 turnaj v prehadzovanej pre žiačky a žiakov prvého stupňa v telocvični na ZŠ Ivana Bukovčana 1. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá, ktoré hrali systémom každé s každým na dva hrané sety.

Po odohratí všetkých zápasov, kde dievčatá i chlapci ukázali svoje zručnosti i pohybové danosti bolo nakoniec toto konečné poradie:

1.miesto obsadilo družstvo s názvom „Winners“
v zložení S.Vernerová, N.Malecová, K.Gbelský.

2.miesto získalo družstvo s názvom „Hviezdy“
v zložení L.Homolová, A.Buday, A.Šaradinová.

3.miesto obsadilo družstvo s názvom „Transformers“
v zložení O.Maršal, O.Zeman, L.Ondriašová.

4.miesto získalo družstvo s názvom „Green T-shirts“
v zložení E.V.Jeck, A.Šteflovič, T.Maršal, S.Slaninková.

Všetky zúčastnené družstvá obdržali vecné ceny a pekné diplomy, ktoré prevzali kapitáni jednotlivých tímov od vedúcej volejbalového klubu ZK Apollo Katky Kalocsanyiovej a hlavného organizátora turnaja Mira Mičiana.
Účastníci turnaja obdržali malé občerstvenie.

Po odovzdaní ocenení poďakovala K.Kalocsanyiová zúčastneným hráčkam a hráčom za pekné výkony v duch fair-play a taktiež za spoluprácu pri organizácií turnaja pani učiteľke D.Chalupovej.

Záverom zúčastnené družstvá vyjadrili zborové poďakovanie organizátorom zo ZK Apollo pri SLOVNAFT, a.s. za zorganizovanie tohto turnaja a tešia sa opäť na ďalší turnaj.

Miro Mičianvolleyball-hi