Základné informácie- CHABIK

CHABIK

Rada rodičov pri Základnej škole Ivana Bukovčana,

Bratislava – Devínska Nová Ves

Adresa:                    ul. Ivana Bukovčana 1

                                  841 08 Bratislava

Právna forma:        občianske združenie

IČO:                         31 794 262

 

Predseda OZ CHABIK:        Mgr. Miroslav Antal

Podpredseda OZ CHABIK:   PaedDr. Peter Horváth, PhD.

Bankové spojenie IBAN: SK07 0900 0000 0001 7139 2766

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a.s.: GIBASKBX

 

 

Informácia o výške členského príspevku do RR

Členský príspevok       Výška príspevku

-za prvé dieťa                       22,- €

-za druhé dieťa                     17,- €   

-za tretie a ďalšie dieťa          14,- € 

 

Ako uhrádzať:

Číslo účtu:  SK07 0900 0000 0001 7139 2766

Variabilný kód:   

Konštantný symbol: 0308

Do správy pre prijímateľa uviesť:  prispRR_priezvisko dietata_trieda

 

 

Príspevky prosíme poukázať vždy:

do 31.10.  príslušného školského roka

(Pozn.: Potvrdenie o úhrade zašlite prosím e-mailom svojmu triednemu zástupcovi)

                  Ďakujeme! Robíme to pre Naše Deti  🙂 

 

Veci sú u p. tajomníčky:  žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV