2% z daní- CHABIK

CHABIK

Rada rodičov pri Základnej škole Ivana Bukovčana

Bratislava – Devínska Nová Ves

 

Naše občianske združenie CHABIK je nezávislý, dobrovoľný právny subjekt, ktorého členmi sú rodičia, ako aj iní zákonní zástupcovia detí navštevujúcich Základnú školu na ul. Ivana Bukovčana v Bratislave – Devínskej Novej Vsi.

Dlhodobo sa snažíme pomáhať rozvoju základnej škole. Prispievame nielen k skvalitneniu prostredia školy, ale naším cieľom je najmä podpora a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. V minulom období, sme za získané finančné prostriedky zabezpečili napríklad:

  • vybudovanie novej učebne
  • sety školských lavíc, katedry a učiteľské stoličky do 3 učební
  • učebnice Wir pre NEJ, sety pomôcok na MAT, chémiu a ANJ
  • dataprojektory a stropné držiaky
  • magneticko-keramické tabule
  • kružidlá na magneticko-keramické tabule
  • didaktické pomôcky
  • didaktickú techniku

 

Vážení rodičia a priatelia školy

radi by sme v našich cieľoch pokračovali aj naďalej, preto sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu vo forme 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

 

Poukázanie 2% z daní

Adresa:                    Ivana Bukovčana 1

                                  841 08 Bratislava

Právna forma:        občianske združenie

IČO:                         31 794 262

 

Bankové spojenie IBAN:   SK07 0900 0000 0001 7139 2766

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a.s.: GIBASKBX

ĎAKUJEME

Pridajte sa na Facebooku

Počasie v DNV