Výbor RR, plán výborov a triednych aktívov

Rada rodičov- Výbor na školský rok 2018/2019

P. č. Meno a priezvisko Funkcia
1. Mgr. Miroslav Antal predseda
2. PaedDr. Peter Horváth PhD. podpredseda
3. Ing. Alena Gombášová hospodár
4. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD. člen
5. Nikoleta Feriancová člen
6. JUDr. Svetlana Froncová člen
7. Ing. Anna Nemčíková člen

3. schôdza združenia pre školský rok 2017/2018

 

Plán výborov a triednych aktívov na školský rok 2018/2019

Dátum Deň Čas Výbory a triedne aktívy
Utorok 19:00 hod Rozšírený výbor Rady rodičov     
Streda 17:00 hod Triedne aktívy I. stupeň                
Streda 18:00 hod Triedne aktívy II. stupeň               
Utorok 19:00 hod Rozšírený výbor Rady rodičov     
Streda 17:00 hod Triedne aktívy I. stupeň                
Streda 18:00 hod Triedne aktívy II. stupeň               
Streda 19:00 hod Rozšírený výbor Rady rodičov  
Štvrtok 17:00 hod Triedne aktívy I. stupeň              
Štvrtok 18:00 hod Triedne aktívy II. stupeň            

 

Veci sú u p. tajomníčky:  žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV