Výbor RR, plán výborov a triednych aktívov

Rada rodičov- Výbor na školský rok 2017/2018

P. č. Meno a priezvisko Funkcia
1. Mgr. Miroslav Antal predseda
2. PaedDr. Peter Horváth PhD. podpredseda
3. Ing. Alena Gombášová hospodár
4. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD. člen
5. Nikoleta Feriancová člen
6. JUDr. Svetlana Froncová člen
7. Ing. Anna Nemčíková člen

3. schôdza združenia pre školský rok 2017/2018

 

Plán výborov a triednych aktívov na školský rok 2017/2018

Dátum Deň Čas Výbory a triedne aktívy
12.9.2017 Utorok 19:00 hod Rozšírený výbor Rady rodičov     
13.9.2017 Streda 17:00 hod Triedne aktívy I. stupeň                
13.9.2017 Streda 18:00 hod Triedne aktívy II. stupeň               
14.11.2017 Utorok 19:00 hod Rozšírený výbor Rady rodičov     √ 
15.11.2017 Streda 17:00 hod Triedne aktívy I. stupeň                 
15.11.2017 Streda 18:00 hod Triedne aktívy II. stupeň               
11.4.2018 Streda 19:00 hod Rozšírený výbor Rady rodičov  
12.4.2018 Štvrtok 17:00 hod Triedne aktívy I. stupeň              
12.4.2018 Štvrtok 18:00 hod Triedne aktívy II. stupeň             

 

Pridajte sa na Facebooku

Veci sú u p. tajomníčky:  zväzok kľúčov s menom NINA , žlté dioptrické okuliare

 

Počasie v DNV