Čo nás čaká?

Nájdete tu plánované akcie na aktuálny, prebiehajúci mesiac v školskom roku 2018/2019.

 

SEPTEMBER 

3. september 2018 – začiatok školského vyučovania

28. september- Rozprávková noc v škole- pre 1. a 2. ročník

 

OKTÓBER

6. október 2018 – Jesenný beh Na grbe+Jablkové hodovanie

začiatok októbra– Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov základných škôl (celoslovenské testovanie podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ SR)

október 2018 – výchovný koncert zameraný na prevenciu šikanovania 

 

NOVEMBER

9. november 2018 – Halloweenská noc v škole- pre 3. a 4. ročník

 

Veci sú u p. tajomníčky:  žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV