Konzultačné hodiny

128135037f6552b5240d4a4fed8520947a4b01Tu nájdete dni a a časy konzultačných hodín jednotlivých učiteľov a vedenia na školský rok 2016/2017.

←  Klik na zošit