10-minute reading challenge 2021

(10 minútová čitateľská výzva)

Všetci dobre vieme, že marec je mesiac kníh. A je už dobrý zvykom či skôr tradíciou, že aj učitelia v školách často vymýšľajú pre svojich žiakov rôzne čitateľské aktivity práve počas tohto mesiaca.

Žiaci vybraných ročníkov nášho druhého stupňa mali tento rok možnosť zapojiť sa do prvého ročníka 10 minútovej čitateľskej výzvy v anglickom jazyku. Čitateľská výzva trvala 20 dní, počas ktorých boli žiakom zasielané rôzne čitateľské tipy – od jednoduchých dobre známych rozprávok až po netradičné články s rôznymi zaujímavosťami. Žiaci boli taktiež povzbudení aj do čítania akýchkoľvek textov v anglickom jazyku, ktoré mali u seba doma.

Okrem zlepšenia slovnej zásoby či čitateľských schopností a tiež diplomu za účasť bola pre žiakov veľkou motiváciou aj možnosť vyhrať anglickú knihu. Všetci žiaci, ktorí do stanoveného termínu každý deň poctivo čítali a nakoniec zaslali svoj vyplnený čitateľský kalendár so spätnou väzbou, boli zaradení do žrebovania o 4 anglické knihy, ktoré v žiackej ankete získali najviac hlasov.

Z oslovených 60 žiakov, prejavilo záujem 20 a do úspešného konca vytrvalo 9 z nich, ktorých chceme aj touto formou pochváliť:

5.C Natália H.

5.D Michaela A. (výhra: A Christmas Carol)

6.C Ivan D.

6.C Matúš D.

6.D Peter V. (výhra: Harry Potter and the Chamber of Secrets)

6.D David S. (výhra: Diary of a Wimpy Kid – Double Down)

6.D Filip M.

7.C Alexandra B.

7.C Petra Š. (výhra: Travel Quizzes)

A aby nebol nikto smutný, že nevyhral, tak všetci zapojení žiaci majú aj prisľúbenú špeciálnu cenu od pani riaditeľky. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii zatiaľ ceny neboli výhercom odovzdané, ale po blížiacom sa nástupe do školy sa každý žiak v krátkom čase dostane k svojej zaslúženej odmene.

            Vďaka pozitívnej žiackej spätnej väzbe plánujeme aj budúci školský rok uskutočniť 10-minute reading challenge a tentokrát sa budú môcť zapojiť všetci žiaci druhého stupňa našej ZŠ!

 

p.uč. M. Kundrátová