Článok budeme aktualizovať. Posledná aktualizácia 4.3.2021 o 21,32


Žiaci 2. stupňa pokračujú od 8.3.2021 vo vyučovaní dištančnou formou podľa doterajšieho rozvrhu do odvolania.


Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021, rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a zriaďovateľa ZŠ I. Bukovčana, dňa 8.3. 2021 obnovujeme prezenčnú výučbu pre žiakov 1.stupňa (dištančné vyučovanie nebude prebiehať) s podmienkou odovzdania čestného vyhlásenia za nasledovných podmienok:

-prevádzka školy od 7,30 (ŠKD od 7,00) do 16,00

-škola bude v prevádzke za takmer rovnakých podmienok, ako to bolo počas októbra- decembra

-rodičia do budovy školy nevstupujú ráno a ani poobede (pani vychovávateľky pustia deti po telefonáte zákonného zástupcu, resp. po ozname na lístku)

-vstup do školy B1 bude možný od 7,30 hlavným vchodom pre 1.ročník a vchodom od parkoviska pre 2.ročník (odchody domov LEN hlavným vchodom). Ráno môžu žiaci navštevujúci ŠKD prísť do školy od 7,00 (1.ročník hlavným vchodom a 2. ročník vchodom od parkoviska)

-vstup do školy B3 bude možný od 7,30 pre 3. a 4.ročník vchodom ŠKD cez červené dvere  (odchody z budovy tiež len cez červené dvere cez ŠKD). Ráno môžu žiaci navštevujúci ŠKD prísť do školy od 7,00 bočným vchodom ŠKD cez červené dvere.

-ŠKD bude v prevádzke denne do 16,00

-prosíme zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí nenastúpia do školy, aby sa odhlásili z obedov čo najskôr (odhlásenie bude možné od štvrtku). Ostatní zákonní zástupcovia si vo svojom záujme skontrolujú stav obedov na daný týždeň

-harmonogram obedov budovy B1– 1. a 2.ročník

-ak sa zákonný zástupca rozhodne nedať žiaka do školy, žiak bude mať ospravedlnenú absenciu


Nástup žiakov 1.stupňa do školy od 8.marca je podmienený odovzdaním čestného vyhlásenia, ktoré možno odovzdať jedným z týchto dvoch spôsobov:

1.elektronicky cez IŽK (NEPRIDÁVAJTE SÚBOR/PRÍLOHU) – čestné prehlásenie vyplníte s dátumom dňa testovania (vo vyhlásení zvolíte dátum testovania, nie dátum odoslania vyhlásenia), resp. uvediete dôvod výnimky a odošlete cez IŽK (nájdete ho po prihlásení do rodičovského konta v menu pod možnosťou COVID- 19). Toto vyhlásenie prostredníctvom IŽK odošlite každých 7 kalendárnych dní.

Videonávod na odoslanie vyhlásenia:

Upozorňujeme, že v IŽK sú k dispozícii rôzne tlačivá. Pre zákonných zástupcov žiakov 1.stupňa sú aktuálne dve tlačivá:

-„11/c Zákonný zástupca- Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov- 8.3.2021“– vyplnia rodičia, ktorí OBAJA pracujú v mieste pracoviska

-„11/a Zákonný zástupca- Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov- 22.2.2021“– vyplnia rodičia, ktorí sú nezamestnaní, na rodičovskej dovolenke, majú home office,…

2.papierová forma vyhlásenia (BEZ PRÍLOHY)– žiak prinesie vytlačené, vyplnené a podpísané vyhlásenie s dátumom dňa testovania, resp. uvediete dôvod výnimky a odovzdá triednej učiteľke v deň nástupu do školy, t.j. 8. marca a následne každých 7 dní.

Čestné vyhlásenie v papierovej podobe na stiahnutie:

-TU pre rodičov, ak OBAJA pracujú v mieste pracoviska

-TU pre rodičov, ktorí nepracujú v mieste pracoviska (ale máte home office, prípadne rodičovská dovolenka, nezamestnaný,…)

(V prehliadači Chrome je nutné kliknúť pravým tlačivom na slovo „TU“ a následne vybrať možnosť „Otvoriť odkaz na nove karte“. v prípade, že vám tlačivo nejde stiahnuť cez prehliadač Chrome, použite iný prehliadač).