CHABIK

Rada rodičov pri Základnej škole Ivana Bukovčana

Bratislava – Devínska Nová Ves

 

Vážení rodičia a Vážení priatelia školy,

občianske združenie CHABIK a Rada rodičov pri Základnej škole na Ul. Ivana Bukovčana 3, Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „škola“) si Vás touto cestou dovoľuje, tak ako aj v predchádzajúcom roku, opäť požiadať o Vašu priazeň a podporu vo forme 2% z Vašich daní za rok 2020.

Naše občianske združenie CHABIK sa dlhodobo snaží pomáhať rozvoju školy. Svojou činnosťou prispievame nielen k skvalitneniu prostredia školy, ale naším cieľom je najmä podpora a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvorenie príjemného a bezpečného školského prostredia pre naše deti. V minulom období sme za získané finančné prostriedky zabezpečili napríklad:

  • sety školských lavíc, katedry a učiteľské stoličky do 3 učební
  • učebnice Wir pre NEJ, sety pomôcok na MAT, chémiu a ANJ
  • dataprojektory a stropné držiaky
  • magneticko-keramické tabule
  • kružidlá na magneticko-keramické tabule
  • vybudovanie novej učebne
  • didaktické pomôcky
  • didaktickú techniku

Radi by sme v našich cieľoch pokračovali aj naďalej, a práve preto sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj v tomto roku.

Určite viete, že do 14.02.2021 (zamestnanci) je potrebné požiadať zamestnávateľa o „vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň“ a tiež o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Prečítajte si prosím pozorne celé Vyhlásenie. Údaje o prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (Prijímateľ uvidí len Vaše meno a priezvisko a neuvidí Vami poukázanú sumu). Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné doručiť najneskôr do 30.4.2021 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne s dostatočným predstihom (s dostatočným predstihom pred uvedeným dátumom) škole Ivana Bukovčana 3 (ak je to pre Vás jednoduchšie, následne zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad).

Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ. Pre tých z Vás, ktorí ste odpracovali 40 hodín dobrovoľníckej činnosti pre prijímateľa OZ CHABIK, Vám potvrdenie vydá predseda OZ CHABIK, resp. predseda Rady rodičov. Info nájdete aj na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

Ak ste sa rozhodli finančne prispieť na OZ CHABIK svojimi 2% (alebo 3%) z daní z Vášho príjmu, nižšie sú údaje, ktoré budete potrebovať:

 

Názov/Obchodné meno:       CHABIK

Sídlo:                                 Ivana Bukovčana 1, 841 07 Bratislava

Právna forma:                     Občianske združenie

IČO:                                  31794262

 

Tlačivo na poukázanie 2% stiahnete TU

 

Za Vašu pomoc Vám ešte raz úprimne ďakujeme.

S úctou

Mgr. Miroslav Antal              a                     Mgr. Renáta Balogová

predseda Rady Rodičov                                 riaditeľka ZŠ na Ul. Ivana Bukovčana 3

konateľ OZ CHABIK                                       Bratislava- Devínska Nová Ves