Vážení rodičia a Vážení priatelia Základnej školy na ul. Ivana Bukovčana,

aj napriek tejto zložitej situácii, akú momentálne všetci prežívame, snažíme sa neustále pripravovať aj budúce aktivity našej školy a našich detí, ktoré sa (žiaľ) bez spoločnej podpory nás všetkých nezaobídu.

Pomoc a podpora pre našu školu je v tomto zložitom období, potrebnejšia viac ako inokedy predtým a aj preto sa na Vás v mene Rady rodičov a riaditeľstva Základnej školy na Ul. Ivana Bukovčana 3, Bratislava – Devínska Nová Ves opätovne obraciame s prosbou o Vašu priazeň a podporu, vo forme 2% z Vašich daní za rok 2019.

Tlačivo na poukázanie 2% stiahnete TU (editovateľné tlačivo) alebo TU (originál tlačivo) 

Ak je to pre Vás jednoduchšie, tak vyplnené tlačivá na poukázanie 2% môžete aj v tomto roku, osobne priniesť na riaditeľstvo ZŠ I. Bukovčana 3 , a to v čase od 7.30 h do 15.00 h (kancelária p. tajomníčky, príp. p. riaditeľky), alebo ho môžete vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pred vchodom do budovy školy. 

Za Vašu pomoc Vám vopred úprimne ďakujeme a zároveň Vám a vašim rodinám prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, úspechov  a pohodu v rodine.

S úctou

 

Mgr. Miroslav Antal

predseda Rady Rodičov

OZ CHABIK      

a

Mgr. Renáta Balogová

riaditeľka 

ZŠ na Ul. Ivana Bukovčana 3

Bratislava