Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu „LET’S DISCOVER THE WORLD“ v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.
S vaším projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net.