Učivo

Vážení rodičia,

vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, budeme informovať prostredníctvom tohto článku, akým spôsobom jednotliví učitelia komunikujú ohľadom úloh v daných triedach, resp. čo by žiaci mali počas týchto dní doma prebrať a zopakovať. V prípade, že chcete bližšie informácie, kontaktujte konkrétnych učiteľov (kontakt na učiteľov nájdete TU

 

K dispozícii pre žiakov a rodičov pri ťažkostiach s učivom je aj p. asistentka Mgr. Pavelková Mrázová – nataliapavelka@gmail.com

 

1. stupeň 

1.A- komunikácia s rodičmi mailom, ANJ bezkriedy.sk

1.B- komunikácia portálom bezkriedy.sk, NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK)

1.C- komunikácia portálom bezkriedy.sk

1.D- komunikácia portálom bezkriedy.sk, NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK)

1.E- komunikácia s rodičmi mailom

2.A- komunikácia s rodičmi mailom, ANJ mailom

2.B- komunikácia s rodičmi mailom, NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK)

2.C- komunikácia s rodičmi mailom a portálom bezkriedy.sk

2.D- komunikácia portálom bezkriedy.sk, NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK)

2.E- komunikácia s rodičmi mailom a sociálnou sieťou, ANJ prostredníctvom IŽK a triednych učiteľov

3.A- komunikácia s rodičmi mailom a portálom bezkriedy.sk

3.B- komunikácia s rodičmi mailom a portálom bezkriedy.sk, NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK)

3.C- komunikácia portálom bezkriedy.sk+ cez rodiča

3.D- NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK), triedna uč. komunikácia s rodičmi mailom a portálom bezkriedy.sk, KNEJ1 a KNEJ2 (Gablíková), VYV- pomocou Pinterestu vyrobiť ľubovoľné dielko s tematikou Veľkej noci, ANJ prostredníctvom IŽK a triednych učiteľov

4.A- ANJ 2.skupina portálom bezkriedy.sk , ANJ1 1. skupina ANJ2 1. skupina

4.B- komunikácia portálom triedapolakovej.blogspot.com a bezkriedy.sk, NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK), VLA v IŽK

4.C- komunikácia s rodičmi mailom a portálom bezkriedy.sk

4.D- komunikácia s rodičmi mailom, NEJ (obe skupiny posielané prostredníctvom triednych učiteľov, resp. IŽK), PDA cez IŽK

 

2. stupeň 

-MATEMATIKA pre všetky triedy, kde učí p. učiteľka Popíkovámanuál k Planéte vedomostí

VYV od p. učiteľky Srogončíkovej + nové TUNEPOVINNÉ

-p. učiteľka Hanzlovičová a p. učiteľ Switlick svoje predmety komunikujú prostredníctvom mobilnej aplikácie WhatsApp

 

5.A- SJL zabezpečené mailom, DEJ odoslané mailom rodičom (komu mail neprišiel, napíšte p. učiteľke lenka.kozakova86@gmail.com), ANJ v IŽK, MAT portálom bezkriedy.sk, GEG cez IŽK

5.B-  NEJ 2. skupina, GEG (na konci prezentácie úlohy, ak niečo bude nejasné, kontaktovať p. učiteľa daniel.dubovski@gmail.com), DEJ (pokyny, DEJ1, DEJ2), ANJ 1. skupina na IŽK, DEJ , DEJ najnovšie 

5.C- MAT zabezpečené mailom, ANJ 1.skupina FB alebo kontakujte mailom gabpolak@gmail.com, ANJ 2.skupina v IŽK, GEG cez IŽK

5.D- SJL + NEJ zabezpečené aplikáciou WhatsApp, GEG (na konci prezentácie úlohy, ak niečo bude nejasné, kontaktovať p. učiteľa daniel.dubovski@gmail.com),ANJ 2.skupina v IŽK, DEJ (pokyny, DEJ1, DEJ2), DEJ , DEJ najnovšie 

5.E- MAT komunikácia s rodičmi mailom a portálom bezkriedy.sk, ANJ 1.skupina FB alebo kontakujte mailom gabpolak@gmail.com, ANJ 2.skupina mailom žiakom (resp. IŽK), GEG (na konci prezentácie úlohy, ak niečo bude nejasné, kontaktovať p. učiteľa daniel.dubovski@gmail.com)

6.A- SJL zabezpečené sociálnou sieťou (príp. napíšte p. učiteľke jana.biros@gmail.com), ANJ 2.skupina v IŽK,GEG cez IŽK

6.B- SJL zabezpečené mailom, NEJ, ANJ mailom rodičom, GEG cez IŽK, DEJ nové

6.C- DEJ zabezpečené mailom, GEG cez IŽK

6.D- SJL zabezpečené sociálnou sieťou (príp. napíšte p. učiteľke jana.biros@gmail.com), ANJ 1.skupina v IŽK, DEJ, GEG cez IŽK, DEJ , DEJ najnovšie 

7.A- SJL prečítať z literatúry 3 nasledujúce úryvky, vyplniť príslušné listy v PZ a opakovať gramatiku, FYZ , FYZ2 , OBN, ANJ 1.skupina FB alebo kontakujte mailom gabpolak@gmail.com, NEJ 2.skupina, GEG cez IŽK

7.B- ANJ mailom, GEG cez IŽK, SJL zabezpečené aplikáciou WhatsApp, FYZ , FYZ2 OBN, MAT

7.C- FYZ , FYZ2 ,  OBN, ANJ mailom žiakom (resp. IŽK), NEJ 1. skupina,GEG cez IŽK

7.D- NEJ zabezpečené aplikáciou WhatsApp, SJL prečítať z literatúry 3 nasledujúce úryvky, vyplniť príslušné listy v PZ a opakovať gramatiku, FYZ , FYZ2 , MAT zabezpečené mailom, ANJ mailom žiakom (resp. IŽK), OBN

8.B- DEJ zabezpečené mailom, SJL zabezpečené mailom, NEJ skupina a, GEG cez IŽK

8.C- DEJ a SJL zabezpečené mailom, CHE, NEJ skupina a, GEG+BIO+FYZ sú v IŽK, OBN

8.D- ANJ mailom žiakom (resp. IŽK), SJL zabezpečené sociálnou sieťou (príp. napíšte p. učiteľke jana.biros@gmail.com), FYZ1 , FYZ2, FYZ3 MAT + CHE, OBN

9.A- ANJ 1.skupina mailom žiakom (resp. IŽK), SJL opakovať si podľa starších pracovných listov a opakovať podľa starších testov Testovanie 9- monitory, MAT + CHE, OBN, GEG cez IŽK

9.B- SJL opakovať si podľa starších pracovných listov a opakovať podľa starších testov Testovanie 9- monitory, MAT , NEJ 1. časť, NEJ 2.časť, GEG (na konci prezentácie úlohy, ak niečo bude nejasné, kontaktovať p. učiteľa daniel.dubovski@gmail.com), OBN

9.C- DEJ zabezpečené sociálnou sieťou, SJL opakovať si podľa starších pracovných listov a opakovať podľa starších testov Testovanie 9- monitory, MAT , GEG (na konci prezentácie úlohy, ak niečo bude nejasné, kontaktovať p. učiteľa daniel.dubovski@gmail.com), OBN

 

Súhrn edukačných stránok, ktoré možno využiť na efektívne využitie voľného času:

Daniel Hevier učí bez školy

Matematika pre všetkých 

Finančná gramotnosť pre všetkých 

Matematika 1. – 5. ročník 

Interaktívne cvičenia zo SJL

8 webov na vzdelávanie doma

Online portály ZDARMA pre školákov počas koronavírusu

Úlohy zo SJL

Matematika 

Diktáty online

Vedomostné ostrovy

Scratch

Vieme po anglicky 

e-learningový portál

Portál na učenie sa nemčiny 

AITEC

ALFBOOK– vložte kód UCIMESADOMA 

KOZMIX – kód SKOLAZDOMU-  nové

Učíme na diaľku- nové- portál Ministerstva školstva pre žiakov, rodičov a učiteľov 

 

Sociálne siete:

skupina na FB pre vyučovanie doma 

 

Ak viete o stránke, ktorá je vhodná pre žiakov našej školy a chceli by ste sa ňou podeliť s ostatnými rodičmi, kontaktuje nás na maslen@bukovcana.sk