Informácie o školskom roku 2019/2020

Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka k otvoreniu školského roka 2019/2020, ktorý sa začne 2. septembra 2019 pred budovou Bukovčana 1 o 8.00 hod.

Po slávnostnom privítaní a kultúrnom programe vo všetkých triedach 1. ročníka bude nasledovať prvé rodičovské združenie.

 

Informácia pre žiakov 2. až 9. ročníka

Otvorenie školského roka bude 2. septembra 2019 o 8.00 – 10.00 hod. vo svojich triedach (2. ročník v budove B1 a 3. – 9. ročník+2.E v budove B3).

 

Informácia pre žiakov a rodičov 2. až 4. ročníka

Rodičia si deti môžu po 10.00 hod. zobrať domov, ak nie, deti budú v ŠKD.

 

V utorok 3. septembra sú všetci žiaci v škole 4 vyučovacie hodiny so svojími triednymi učiteľmi.

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Činnosť ŠKD 2. septembra do 16.00 hod.

Činnosť ŠKD od 3. septembra:

-ranná od 6.15 – 7.45 hod.

-dlhá  do 18.00 hod. – upozorňujeme rodičov, že denne o 16.15 hod. sa žiaci z budovy B1 presúvajú do zbernej triedy ŠKD do budovy B3 – vstup je zadným vchodom od školského ihriska – červené dvere.

 

 

Oznam pre žiakov 5. ročníka ohľadom zošitov potrebných na školský rok 2019/2020:

Zošit č. 420               –     4 ks

Zošit č. 424               –     1 ks

Zošit č. 644               –     2ks

Zošit č. 520               –     2 ks

Zošit č. 524               –     4 ks

Zošit č. 540               –     4 ks

Zošit č. 544               –     5 ks

Zošit č. 564               –     1 ks

Zošit č. 440               –     1 ks

Zošit č. 560               –     2 ks

Notový zošit              –     1 ks

Výkres A4                 –     20 ks