Skrátené vyučovanie

Od 12. júna bude skrátené vyučovanie až do konca školského roka!

 

Pre 1. stupeň

Až do konca školského roka budú mať žiaci 4 vyučovacie hodiny, t.j. do 11,45. Žiaci, ktorí nechodia do ŠKD pôjdu po 4.vyučovacej hodine domov.

ŠKD je v prevádzke do 17,00.

 

Pre 2. stupeň

Od 12. júna do 21. júna budú mať žiaci 5 vyučovacích hodín.

Od 24. júna budú mať žiaci 2. stupňa 4 vyučovacie hodiny.