Pokyny k stravovaniu

TLAČIVÁ:

Pokyny k stravovaniu (kliknúť pre otvorenie)

Zápisný lístok- jedáleň B1(vyplnené vrátit triednym učiteľom DO 17. júna)

Zápisný lístok- jedáleň B3 (vyplnené vrátit triednym učiteľom DO 17. júna)

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravovanie

 

Dôležité informácie:

Kredit je poplatok, ktorý môže byť vrátený v prípade, že  ste dodržali všetky podmienky týkajuce sa stravy- prebratie, včasné odhlasovanie, včasná úhrada.

Ak plánujete počas roka žiaka prihlásiť na obedy, odporúčame registrovať ho teraz (poslať zápisný lístok stravníka), pretože v priebehu roka po registrácii nebudete mať nárok na dotáciu od štátu a budete stravu hradiť v plnej výške. Po registrácii môžete svoje dieťa z obedov odhlásiť. V priebehu školského roka ho môžete kedykoľvek prihlásiť.

 

Od septembra sa budú žiaci stravovať výlučne v tej jedálni, v ktorej je ich kmeňová trieda.