Registrácia stravníkov+ vrátenie stravného

Registrácia stravníkov bude prebiehať u vedúcej ŠJ Ingrid Kraslanovej v dňoch:

8.-17. júl 2019 od 8,00 do 12,00 v budove Bukovčana 1

19.-23. august 2019 od 8,00 do 12,00 v budove Bukovčana 3

26.-30. august 2019 od 8,00 do 12,00 v budove Bukovčana 1

Registrácia prebieha len v týchto termínoch, od septembra registrácia nie je možná!

 

Pre vrátenie stravného pošlite IBAN na jedalen3@bukovcana.sk

Stravné je možné ponechať a doplatiť do 31. augusta 2019 do plnej sumy.

vedúca ŠJ I. Kraslanová