Krúžky

Prosíme o vrátenie vyplnených vzdelavácích poukazov s prihláškou.

Vpravo hore napísať na poukaz CERUZKOU prvý kružok, druhý krúžok a platený krúžok.

V zozname krúžkov nie je zapísaný tanečný krúžok Eleganza. 

Krúžok Eleganza je tiež v ponuke- pondelok pre 1.- 4. ročník 13,30-15,30 v telocvični B1.