Krúžky

Zoznam krúžkov pre školský rok 2018/2019 zobrazíte kliknutím na obrázok.

brighton-372-2016-05-10_07-27-23-sports_3

Krúžok Teakwondo nebude v školskom roku 2018/ 2019 otvorený.

Prosíme, aby ste na tento krúžok deti neprihlasovali!

Všetky ostatné krúžky sú pre školský rok 2018/2019 otvorené!

 Na niektoré krúžky sa prihlásilo množstvo detí- krúžky sa musia deliť medzi viac pedagógov, prípadne sa musí otvárať okrem pôvodného aj nový termín- napr. Loptové hry, Šikovné ručičky, Stolný tenis 1,…

Všetky informácie Vám podajú vedúci krúžkov.

Z kapacitných dôvodov už nie je možné prijať žiakov na krúžok

Loptové hry a Minihádzaná ani v prípade, že krúžok bude platený.

Platené krúžky je nutné uhradiť u p. tajomníčky školy do konca októbra sumou 32e.

Ďakujeme za pochopenie.

Počasie v DNV

Škola na webe