Rada školy

pdfŠtatút rady školy

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
1. PaedDr. Peter Horváth PhD. predseda za rodičov
2. Mgr. Miroslav Antal podpredseda za rodičov
3. Terézia Demeterová člen za nepedagogických zamestnancov
4. PhDr.Lenka Németová člen za pedagogických zamestnancov
5. PaedDr. Soňa Škulová         člen za pedagogických zamestnancov
6. JUDr. Svetlana Froncová           člen za rodičov
7. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD.      člen za rodičov
8. Mgr. Beata Janatová člen za zriaďovateľa
9. Michal Gašparík člen za zriaďovateľa
10. Mgr. Lenka Hlaváčová člen za zriaďovateľa
11. Mgr. Peter Krug člen za zriaďovateľa

 

Veci sú u p. tajomníčky:  žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV