Lokalitné, okresné a krajské súťaže

Školský rok 2018/2019

Olympiáda v NEJ – okresné kolo

1.miesto – kategória 1C – Ján M.                      5.D  –postup do krajského kola

2.miesto – kategória 1B – Veronika M.             8.A  –postup do krajského kola

3.miesto – kategória 1A – Lukáš K.                  7.D

 

Stolný tenis žiakov ZŠ- krajské kolo

1. miesto postup do CELOŠTÁTNEHO KOLA! Gratulujeme našim žiakom!

                                                                                 (Patrik G., Milan G., Adam Ó., Hugo H.)

 

Stolný tenis žiakov ZŠ

1. miesto postup do okresného kolo

 

Malý futbal mladších žiakov ZŠ- Školský pohár Slovenskej sporiteľne

1. miesto– lokalitné kolo (Alex L., Hugo K., Samuel M., Michal B., Dominik H., Oliver M., Filip Š.)- postup do okresného kolo

 

 

 

Školský rok 2017/2018

Atletika žiakov a žiačok- okresné kolo

družstvo chlapcov- 2. miesto

Grausová Simona- 1. miesto v hode kriketovou loptičkou- 43,95m- postup na krajské kolo

Danielová Táňa- 1. miesto v behu na 800m- 2:56,36- postup na krajské kolo

 

Mladý záchranár civilnej ochrany- okresné kolo

1.miesto – žiaci 7.A

 

Vybíjaná žiačok ZŠ- obvodné kolo

1.miesto

 

McDonald`s CUP- minifutbal žiakov a žiačok ZŠ- okresné kolo

5.miesto (M. Bachna, G. Glatzová, J. Godársky, L. Krička, M. Kaniansky, A. Mitterpach, A. Obušek, V. Stoviček, A. Šimkovičová, N. Straka)

 

Stolný tenis žiakov ZŠ

1.miesto v okresnom kole

5. miesto v krajskom kole (P. Godál, M. Godál, H. Herman)

 

Prehadzovaná žiakov I. stupňa- obvodné kolo

1.miesto (družstvo zložené zo žiakov J. Matucha, Š. Vaško, A. Obušek, A. Šteflovič, A. Šimkovičová, A. Šaradínová)

 

Geografická olympiáda- okresné kolo

1. miesto – Michael Šimkovič 5.B 

 

Šaliansky Maťko- okresné kolo

3. miesto – Barbora Pastorová 7.C – kategória 6.-7.ročník

1. miesto – Terézia Böhmová 4.E – kategória 4.-5.ročník

2. miesto – Eduard Zeman 3.B – kategória 2.-3.ročník

 

Olympiáda v NEJ (kategória 1A)- okresné kolo

1.miesto – Veronika Magdolenová 7.A

2.miesto – Lukáš Kaniansky 6.D

 

Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

1.miesto – Samuel Chudý

 

 

Školský rok 2016/2017

Matematická olympiáda- Obvodné kolo

1.miesto- K. Gersová

 

Súťaž v NEJ- Obvodné kolo

2. miesto- A. Mináriková

3. miesto- N. Fleischhacker

 

Súťaž v NEJ- Okresné kolo

3.miesto- A. Mináriková

 

Pytagoriáda- Obvodné kolo

úspešní: J. Valent a Š. Bunček

 

Pytagoriáda- Okresné kolo

N. Straka  III.B – 9.miesto 

B. Prokešová IV.D –  2.miesto

A. Ondíková  III.D – 1.miesto  

M. Graus IV.A – 1.miesto 

 

Klokan

N. Valníčková- percentil 99,5%- 1. miesto na Slovensku spolu s ďalšími 48 žiakmi zo Slovenska

 

Projekt „Hrdinovia z našich kníh“

2x 1. miesto, 2x 2.miesto, 2x 3. miesto + 1x Cena riaditeľa Istracentra

 

Stolný tenis- Krajské kolo

dievčatá-3.miesto

chlapci- 2. miesto

 

Atletika- Obvodné kolo

chlapci- 5. miesto

dievčatá- 7. miesto

A.Kostolanský -1.miesto v hode kriketkou a aj 1. miesto v hode kriketkou v krajskom kole.

S.Grausová – 1.miesto v obv. kole a v  krajskom kole 3. miesto v hode kriketkou

 

Mladí záchranári- Obvodné kolo

5. a 9. miesto

 

Slávik 2017- Krajské kolo

M. Gieci II. A – 2. miesto

 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí- Krajské kolo

J. Chandoga  II. B – 2. miesto

 

Recitácia v NEJ

J. Matucha a S. Stankovská III.D –  1. a 3. miesto 

 

McDonald`s Cup 2017- Okresné kolo 1. miesto , Krajské kolo 7. miesto

 

Šaliansky Maťko – 27.1.2017

P. Guba- 3. miesto

 

BRATSLAM 2016- 2.miesto

D.Vlašič  a  D. Morávek

 

Vybíjaná- Okresné kolo- 4.miesto 

 

Čarovný svet knihy

2×1.miesto, 1x 2.miesto, 1×3.miesto + Cena riaditeľa Istracentra

 

Cezpoľný beh- Obvodné kolo

dievčatá- 7.miesto

chlapci- 3.miesto 

Počasie v DNV

Škola na webe