Triedy

                          Triedy v školskom roku 2018/2019

 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie                                         ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelávanie

1.A                                                                        5.A

1.B                                                                        5.B

1.C                                                                        5.C

1.D                                                                        5.D

1.E                                                                        5.E

2.A                                                                        6.A

2.B                                                                        6.B

2.C                                                                        6.C

2.D                                                                        6.D

3.A                                                                        7.B

3.B                                                                        7.C

3.C                                                                        7.D

3.D                                                                        8.A

4.A                                                                        8.B

4.B                                                                        8.C

4.C                                                                        9.A

4.D                                                                        9.B

4.E

Počasie v DNV

Škola na webe