Triedy

                          Triedy v školskom roku 2018/2019

 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie                                         ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelávanie

1.A                                                                        5.A

1.B                                                                        5.B

1.C                                                                        5.C

1.D                                                                        5.D

1.E                                                                        5.E

2.A                                                                        6.A

2.B                                                                        6.B

2.C                                                                        6.C

2.D                                                                        6.D

3.A                                                                        7.B

3.B                                                                        7.C

3.C                                                                        7.D

3.D                                                                        8.A

4.A                                                                        8.B

4.B                                                                        8.C

4.C                                                                        9.A

4.D                                                                        9.B

4.E

Veci sú u p. tajomníčky:  žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV