Jedáleň

Nájdete tu jedálny lístok a možnosť odhlasovania e-mailom.

 

Bukovčana 1

Jedálny lístok

vitamins-and-minerals_90528

Odhlasovanie obedov : www.jedalen.sk

Komunikačná adresa: jedalen1@bukovcana.sk

Tel.:  +421911 976 202

Č. účtu: IBAN SK27 1100 0000 0026 2674 2558

 

Bukovčana 3Food_Pyramid

Jedálny lístok

food

Odhlasovanie obedov : www.jedalen.sk

Komunikačná adresa: jedalen3@bukovcana.sk

Tel.:  +421911 238 926

Č. účtu: IBAN SK93 1100 0000 0026 2382 0215

 

Dôležitý oznam

Vážení stravníci,

od 1.4.2016 už nemôžete mať mínusový kredit stravného. To znamená, pri nezaplatení stravného bude stravník automaticky odhlasovaný do konca týždňa. Po 2 týždňoch bude deaktivovaný čip a stravník bude vyradený zo stravovania. Aktivácia čipu po dohovore s vedúcou ŠJ bude možná v ten deň.

 

Naďalej platí: stravné sa platí do 28. v  starom mesiaci – dopredu. Neskoršie platby robte vkladom na účet ŠJ. Zaplatená strava je vtedy, keď je stravné prijaté na účet ŠJ, nie keď Vám odíde z účtu.

Odhlášky aj prihlášky si robíte sami, vždy do 8:00 hod.

Výšku stravného na nasledujúce mesiace si nájdete na osobnej karte stravníka vždy po 15. v mesiaci.

 

 

Ingrid Kraslanová ,vedúca školskej jedálne B3

 

 

Počasie v DNV

Škola na webe