Výbor RR, plán výborov a triednych aktívov

Rada rodičov- Výbor na školský rok 2019/2020

P. č. Meno a priezvisko Funkcia
1. Mgr. Miroslav Antal predseda
2. PaedDr. Peter Horváth PhD. podpredseda
3. Ing. Alena Gombášová hospodár
4. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD. člen
5. Nikoleta Feriancová člen
6. JUDr. Svetlana Froncová člen
7. Ing. Anna Nemčíková člen

3. schôdza združenia pre školský rok 2017/2018

 

Plán výborov a triednych aktívov na školský rok 2019/2020

…9.2019 triedny aktív rodičov 1. ročníka 

…9.2019 rozšírený výbor RR o 19,00 v kinosále 

…9.2019 triedne aktívy 2.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník o 18,00 

…11.2019 rozšírený výbor RR o 19,00 

…11.2019 triedne aktívy 1.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník o 18,00 

…1.2019 rozšírený výbor RR o 19,00 

…1.2020 triedne aktívy 1.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník o 18,00 

…4.2020 rozšírený výbor RR o 19,00 

…4.2020 triedne aktívy 1.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník

 

Plán výborov a triednych aktívov na školský rok 2018/2019

3.9.2018 triedny aktív rodičov 1. ročníka 

11.9.2018 rozšírený výbor RR o 19,00 v kinosále 

12.9.2018 triedne aktívy 2.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník o 18,00 

14.11.2018 rozšírený výbor RR o 19,00 

15.11.2018 triedne aktívy 1.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník o 18,00 

22.1.2018 rozšírený výbor RR o 19,00 

23.1.2019 triedne aktívy 1.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník o 18,00 

24.4.2019 rozšírený výbor RR o 19,00

25.4.2019 triedne aktívy 1.-4.ročník o 17,00 a 5.-9.ročník

 

 

 

Počasie v DNV

Škola na webe