Čo nás čaká?

Nájdete tu plánované akcie v školskom roku 2018/2019.

Akcie dopĺňame priebežne.

(prehľad prázdnin na školský rok nájdete TU)

 

SEPTEMBER 

3. september 2018 – začiatok školského vyučovania

28. september- Rozprávková noc v škole- pre 1. a 2. ročník

 

OKTÓBER

6. október 2018 – Jesenný beh Na grbe+Jablkové hodovanie

8. október 2018 – Hvezdáreň Hurbanovo, 4.A, 4.B, 4.C

9. október 2018 – BAB, 4.C

10. október 2018 – Sady Dunajská Lužná, 1.A, 1.B

11. október 2018 – Sady Dunajská Lužná, 1.C, 2.D

11. október 2018 – výchovný koncert zameraný na prevenciu šikanovania 

15. október 2018 – Sady Dunajská Lužná, 1.D, 1.E

16. október 2018 – Exkurzia Hurbanovo, 4.B, 4.E

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov základných škôl (celoslovenské testovanie podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ SR)

pondelok 15.10.    1.C

streda     17.10.    1.B

piatok     19.10.    1.A

pondelok 22.10.    1.D

streda     24.10.    1.E

29. október 2018 – riaditeľské voľno

 

NOVEMBER

8. november 2018 – kino Devín 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C

9. november 2018 – Halloweenská noc v škole- pre 3. a 4. ročník

15.november 2018- triedne aktívy podľa harmonogramu

21.november 2018- školské kolo v prednese nemeckej poézie a prózy pre 1. stupeň

22.november 2018- okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy pre 1. stupeň

22.november 2018- 2.D GOETHE- INSTITUT Bratislava

23.november 2018- 2.B GOETHE- INSTITUT Bratislava

 

 

 

DECEMBER

1. december 2018 – Adventné dielne

12. december 2018 – Benefičný koncert

 

 

JANUÁR

 

FEBRUÁR

 

MAREC

 

APRÍL

 

MÁJ

 

JÚN

17. jún 2019– Cesta slovenskou históriou

 

 

Veci sú u p. tajomníčky:  žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV