Tlačivá

Dotazník k zápisu 

Pomôcky do 1. ročníka- čo bude prváčik potrebovať 

Žiadosť o prijatie do 1.ročníka

Žiadosť- mimo obvodu

Žiadosť o odklad

Žiadosť-zahraničie

Žiadosť-predčasné

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (potrebné v prípade neprítomnosti žiaka dlhšej ako 3 dni)

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky (aj zahraniční žiaci)

Odhláška z ŠKD  

Žiadosť- žiak sám na obed z B3 do B1 

Školské obvody 

2% – tlačivo  

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Veci sú u p. tajomníčky:  žlté dioptrické okuliare, modro- oranžové hodinky, peňaženka s motívom Paríž, detské brankárske rukavice KIPSTA, kľúče od auta

 

Počasie v DNV