Slovná zásoba z DEJ- 7.D

Tu budú v priebehu marca dostupné dokumenty na stiahnutie pre triedu 7.D z predmetu Dejepis.

Počasie v DNV

Škola na webe