Pomoc v problematike a s výberom strednej školy pre rodičov, ktorí majú doma svojich deviatakov.

,,Vyber si takú školu, aby si v budúcnosti pracoval tam, kde ťa to bude baviť.
Ak nasadneš do nesprávneho vlaku, zavezie ťa niekde, kam si nikdy nechcel ísť.“

testovanie

Výber strednej školy v dnešnej dobe  je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia  rešpektovať záujmy svojich detí a tiež možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Niekedy je veľmi náročné skĺbiť tieto dve skutočnosti. Psychológovia však tvrdia, že i napriek všetkému by mal byť na prvom mieste záujem dieťaťa.

Je  dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví. Veľa je však takých detí, ktoré vôbec nevedia, kde by si mohli dať prihlášku na strednú školu. V takomto prípade je vhodné absolvovať rôzne testy pod vedením odborníka, ktorý vyhodnotí záujmy, smerovanie a možnosti dieťaťa.

Podrobné informácie vám podá náš výchovný poradca PhDr. Lenka Németová alebo CPPPaP, UPSVaR a v danej problematike vám aspoň trochu pomôžu zorientovať sa aj nasledujúce stránky, ktoré nájdete na:

www.svslm.sk

www.skoly.sme.sk

www.test-osobnosti.sk

www.eduworld.sk