názov kurzu:                  ŠPORTmaniak
určené pre deti:             6 – 10 rokov
krátky popis kurzu:       Dieťa trénuje počas roka 12 športov, aby zistilo, ktorý šport ho najviac zaujíma
dni a časy:                     UTOROK, ŠTVRTOK od 15:00 – 16:00 hod.
miesto:                           malá telocvičňa ZŠ Bukovčana
podrobný popis kurzu: trénuj  12 športov, z ktorých si  vyberieš ten správny pohyb pre seba.

Jedinečný športový program, vedený profesionálnymi trénermi, v ktorom nájdeme dieťaťu najvhodnejšiu formu

pohybu. Tréningy sú vedené zábavnou formou, ktorá udržuje záujem, pozornosť a motiváciu dieťaťa.  Začiatočníci trénujú športy: 🔵 ATLETIKA ⚫ KIN-BALL ⚪ GYMNASTIKA 🔴 KARATE/JUDO ⚪ FRISBEE 🟡

FLORBAL 🟢 BADMINTON 🔴 DODGEBALL 🟡 BASKETBAL ⚫ FUTBAL 🟢 HÁDZANÁ 🔵 CROSSFIT

Pokročilí trénujú vybraný šport s vyššou intenzitou a náročnejším prevedením. K základnému tréningu pripájame

aj nové športy:

  ⚪ ŠERM ⚫PREHADZOVANÁ 🟡 BASEBALL 🟢 TENIS

Dieťa získa: zručnosti v 12 športoch, zlepšenie pohybových schopností a celkovej kondície, zlepšenie koordinácie

a spevnenie, správny postoj a držanie tela, schopnosť spolupracovať, radostné prežívanie a lepší vzťah k pohybu.

Na konci programu rodičia dostanú Športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je preň vhodný. Program

ŠPORTmaniak bol ocenený Cenou Nadácie Orange.
 
názov kurzu:                  myTEEN
určené pre deti:             11 – 15 rokov 
krátky popis kurzu:  športovo vzdelávací program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe, nasledovať zdravý a vyrovnaný životný štýl.
dni a časy:                     UTOROK, ŠTVRTOK  od 14:00 – 15:00 hod.
miesto:                           malá telocvičňa ZŠ Bukovčana
podrobný popis kurzu: Špeciálny program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe, nasledovať zdravý a vyrovnaný životný štýl.

Celoročný kurz pozostáva z tréningov a skupinových  stretnutí s tútorkami. Dievčatá sa dozvedia novinky  o zdravom životnom štýle, ako dbať o svoju fyzičku a

psychohygienu a osvoja si pritom zdravé návyky a vzorce správania, ktoré ich budú sprevádzať aj do dospelosti. Dievčatá sa budú môcť pýtať na to čo ich najviac
zaujíma a odpovedia im a odpovede im pomôžu nájsť odborníci. Pohyb v telocvični si dievčatá vykladajú aj podľa svojej chuti, pre ne vyškolení  tréneri ich prevedú
crossfitom, jogou, kin balom,fresbee,  sebeobranou, loptovými športami, fitness cvičením


S pozdravom
Dana Becová
štatutár. zástupca
BENITIM – BENI klub, o.z.
+421 908 716 664