ŠPORTmaniak (6 -10 rokov) objav šport s chuťou               

Športový program, v ktorom každé dieťa trénuje až 12 športov vo forme blokov:  gymnastiku, atletiku, bojové umenie, šerm, florbal, tenis, parkour, fresbee, futbal, hádzanú, basketbal, kin ball.  Na záver školského roka rodič obdrží odporúčanie, ktorý z preberaných športov dieťaťu vyhovujú. Deti vyzdvihujeme z ŠKD. S deťmi pracujú profesionálni tréneri.                    

Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/

MY TEEN (11 – 15 rokov) pokec, pohyb, zábava 

Špeciálny psychologicko – športový  program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe aby nasledovali, zdravý a vyrovnaný životný štýl. Celoročný kurz pozostáva zo skupinových mentoringov vedených psychologičkou a z tréningov špeciálne vystavaných na záujmy dievčat. Vytvoríme im bezpečné prostredie, kde môžu riešiť svoje problémy a tiež ich budeme motivovať k pohybu, ktorý je základom pre psychickú pohodu. Na verejnom instagramovom profile @myteenprebaby im prinášame kvalitný obsah o zdravom životnom štýle – ako sa starať o duševnú rovnováhu a sebarozvoj, zaujímavosti o strave, pohybe aj móde. 

Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/my-teen