Vážení rodičia, príďte pomôcť!

V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia vedenie školy organizuje brigádu zameranú na skrášlenie okolia školy.

Dátum: 15.5. 2021 sobota

Začiatok o 9:00 hod. pred budovou Bukovčana 1

Program: 9:15 – 12:00  úprava okolia

Prosba: priniesť záhradné náradie, štetce na natieranie


V okolí veľkej budovy na Ul. I. Bukovčana 3:

okopávanie rastlín vo veľkých kvetináčoch, oprava lavičiek, výsadba zelene, úprava betónových kvetináčov pri ŠKD B3

V okolí budovy školy na Ul. I. Bukovčana 1:

úprava skalky a bylinkového záhona, maľovanie plota, vyhrabávanie lístia a odnášanie do  kontajnerov pri škole B1 a B3


Prihlásiť sa môžete  mailom na maslen@bukovcana.sk najneskôr do 7.5.2021.

Uveďte meno žiaka, triedu žiaka a zvlášť počet detí a a zvlášť počet dospelých, ktorí sa brigády zúčastnia (napr. Milan Kozák, 3.B, 2 dospelí a 2 deti)

Tento rok je počet účastníkov obmedzený.