Nájdete tu plánované akcie v školskom roku 2021/2022.

Akcie dopĺňame priebežne.

(prehľad prázdnin na školský rok nájdete TU)

(prehľad triednych aktívov nájdete TU)

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

 


2019/2020

JÚN

15.- 19.jún – Škola v prírode 2.B, 2.C, 2.D

22.- 26.jún – Škola v prírode 4.A, 4.D

8.- 12.jún – Škola v prírode 4.B, 4.C

MÁJ

APRÍL

1. apríl- Testovanie 9 a riaditeľské voľno pre žiakov 2.stupňa- zrušené

2. apríl- Deň otvorených dverí- 1. stupeň – zrušené

4. apríl- Brigáda- Zelená dobrovoľníkom- zrušené

18. apríl- Otvorme srdce- súťaž vo varení gulášu- zrušené

15.- 30. apríl- zápis do 1. ročníka elektronickou formou 

 

MAREC

24. marec- Slávik Slovenská- školské kolo- zrušené

27. marec- Noc s Andersenom- zrušené

marec- Jarný beh- zrušené

FEBRUÁR

8. február- 61. posedenie učiteľov, rodičov a priateľov školy

JANUÁR

DECEMBER

6. december- kino Devín- 3. ročník + 4.A, 4.D

NOVEMBER

20. november- Testovanie 5 + riaditeľské voľno pre 2. stupeň

30. november- Adventné dielne

OKTÓBER

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov základných škôl (celoslovenské testovanie podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ SR)

9.október– bábkové divadlo 2.A + 2.E

15.október– Divadlo Nová scéna 2.D

SEPTEMBER

2. september- začiatok školského vyučovania

4. september- Eleganza- vystúpenie pre 1. a 2. ročník 8,00-8,30, vystúpenie pre 3. a 4.ročník 8,40-9,00.

17. september- tenisová akadémia D. Cibulkovej pre 3. a 4.ročník od 9,00

24. september- exkurzia Nemšová- Ako sa recykluje sklo?

27. september- výchovný koncert na tému „Kyberšikana“ 


Školský rok 2018/2019

JÚN

10.- 14. jún 2019 – Škola v prírode- 4.A, 4.C, 4.D

4. a 6. jún 2019– Školská športová olympiáda- zrušená

MÁJ

7. máj 2019 – Exkurzia do hvezdárne- 3.D a 3.A

11. máj 2019 – Dobrovoľnícka brigága zameraná na skrášľovanie okolia školy

19.- 24. máj 2019 – Škola v prírode- 6.D, 7.D 

16.- 23. máj 2019 – Testovanie žiakov 4. ročníka z MAT a PDA (4.E a 4.B)

27.- 31. máj 2019 – Škola v prírode- 4.B, 4.E, 6.A, 6.B

30. máj 2019 – Mobilná dopravná výchova- 2. ročník- z dôvodu nepriaznivého počasia je akcia presunutá na september

31. máj 2019 – výlet- Brno 8.A, 8.C

APRÍL

3. apríl 2019 – Testovanie 9

11. apríl 2019 – Deň otvorených dverí

12.-17. apríl 2019 – ŠvP Lagáň- 5.A, 5.C, 5.E, 6.C

25. apríl 2019 – triedne aktívy

26.-27. apríl 2019 – zápis do 1. ročníka (predbežné informácie TU a potrebné tlačivá TU)

MAREC

8. marec 2019 – Slovenská filharmónia- 4.A, 4.C, 4.E, 3.A

13. marec 2019 – Láskavé rozprávky- bábkové predstavenie pre 1. a 2. ročník

28. marec 2019 -Návšteva miestnej knižnice- 2.A

30. marec 2019 – Jarný beh

FEBRUÁR

5. február 2019 – Exkurzia- múzem Sereď- 9. ročník

5. február 2019 – „Čas premien“ pre 7. ročník

4. a 11. február 2019 – Separovanie odpadu- prednáška pre 3. a 4. ročník 

9. február 2019 – 60. posedenie učiteľov, rodičov a priateľov školy

11. február 2019 – karneval pre prvákov a druhákov

14. február 2019 – beseda so spisovateľkou- 1.E, 1.B, 1.D, 1.C, 2.C, 3.A

20. február 2019 – Hviezdoslavov Kubín- školské kolo I. stupeň

JANUÁR

8. január 2019 – nástup do školy

15. január 2019 – školské kolo- Šaliansky Maťko 2.- 5. ročník

16. január 2019 – okresné kolo- Olympiáda z ANJ

23. január 2019 – SND- Lomidrevo- 4.C, 3.D, 3.A

23. január 2019 – triedne aktívy podľa harmonogramu

 

DECEMBER

1. december 2018 – Adventné dielne

4. december 2018 – Bábkové divadlo a Vianočné trhy- 3.A, 3.B

6. december 2018 – Mikuláš v škole

6. december 2018 – Alkana- zimná show- 1.A. 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 2.C

6. december 2018 – Kino Devín- 3.A, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E

6. december 2018 – Kino Bory- 5.A, 5.B, 5.D, 6.C, 8.A

7. december 2018 – SND- O čarovnej flaute a iných kúzlach- 2.A, 2.B

12. december 2018 – Benefičný koncert

13. december 2018 – Bibiana a Vianočné trhy- 2.A

13. december 2018 – Viedeň- Vianočné trhy- 3.D, 4.D

14. december 2018 – Vianočné trhy a Bibiana- 2.B

18. december 2018 – ZUŠ- divadielko- 1.D, 1.E, 2.C, 3.A

19. december 2018 – Schloss Hof– 1.D, 2.D

20. december 2018 – ZUŠ- 1.C, 1.B, 1.A

20. december 2018 – Vianočná besiedka– 1.E

Vianočné prázdniny 27.12.2018-7.1.2019

NOVEMBER

8. november 2018 – kino Devín 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C

9. november 2018 – Halloweenská noc v škole- pre 3. a 4. ročník

15.november 2018- triedne aktívy podľa harmonogramu

19.november 2018- školské kolo v prednese nemeckej poézie a prózy pre 1. stupeň

20.november 2018- okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy pre 1. stupeň

21.november 2018- Testovanie 5

22.november 2018- 2.D GOETHE- INSTITUT Bratislava

23.november 2018- 2.B GOETHE- INSTITUT Bratislava

23.november 2018- Hudobná akadémia- 4.A, 4.C, 4.E, 3.A

OKTÓBER

6. október 2018 – Jesenný beh Na grbe+Jablkové hodovanie

8. október 2018 – Hvezdáreň Hurbanovo, 4.A, 4.B, 4.C

9. október 2018 – BAB, 4.C

10. október 2018 – Sady Dunajská Lužná, 1.A, 1.B

11. október 2018 – Sady Dunajská Lužná, 1.C, 2.D

11. október 2018 – výchovný koncert zameraný na prevenciu šikanovania 

15. október 2018 – Sady Dunajská Lužná, 1.D, 1.E

16. október 2018 – Exkurzia Hurbanovo, 4.B, 4.E

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov základných škôl (celoslovenské testovanie podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ SR)

pondelok 15.10.    1.C

streda     17.10.    1.B

piatok     19.10.    1.A

pondelok 22.10.    1.D

streda     24.10.    1.E

29. október 2018 – riaditeľské voľno

SEPTEMBER 

3. september 2018 – začiatok školského vyučovania

28. september- Rozprávková noc v škole- pre 1. a 2. ročník