Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.


Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

  • ak je rodina v hmotnej núdzi,      alebo
  • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,    alebo
  • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus

Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

  • Ak je rodina v hmotnej núdzi:  Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
  • Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: čestné vyhlásenie

Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do školy Bukovčana 3 p. tajomníčkam do 02.08.2021 denne od 8,00 do 14,00.

Čestné vyhlásenie stiahnete TU