Naša škola sa zapojila do projektu Ekocharita Slovensko Slovensku:

„Sme priateľmi triedeného textilného odpadu“.