V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do výzvy BSK a zorganizovali sme rôzne športové aktivity pre deti.

Dňa 11.9.2016 sme sa zúčastnili športového dňa v Sade J. Kráľa, kde si deti mohli vyskúšať takmer 50 rôznych športov.

Dňa 16.9.2016 sme pripravili športové dopoludnie. Účastníci si mohli na 10 stanovištiach vyskúšať svoju šikovnosť – boli to rôzne pohybové aktivity aj ukážky netradičných športov. Od 8.oo do 13, 30 sa v 1 – hodinových intervaloch striedali účastníci našej športovej aktivitry – okrem žiakov ZŠ Bukovčana to boli deti z MŠ Horova, MŠ Marečka, aj dospelí s deťmi z celej Devínskej Novej Vsi. Informácia o tomto podujatí bola podávaná aj cez obecný rozhlas. Svojou účasťou nás podporil pán starosta Milan Jambor.

Komisia BSK odmenila 20 najúspešnejších základných škôl a dňa 21.10.16 sme v budove BSK prevzali darčekovú poukážku na nákup športových pomôcok v hodnote 375,00 €.