Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Kontaktná osoba
Mgr. Renáta Balogová
0911978715