Riaditelia stredných škôl by mali do 29.mája 2020 rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí žiakov na štúdium.
V prípade prijatia musí zákonný zástupca urýchlene, teda podľa podmienok jednotlivých stredných škôl, najneskôr do 4.júna 2020  doručiť strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium odoslaním  naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou, príp.osobne.
Vzor tlačiva majú zverejnené stredné školy na svojich webových stránkach. Prípade TU (.pdf) a TU (.word).

 

 

Prosíme rodičov žiakov 5. a 9. ročníka, ktorí sa hlásia na stredné školy bez talentovej skúšky, aby sledovali webovú stránku školy, kde bude zverejnené usmernenie ministra školstva k vydávaniu prihlášok. Akonáhle bude usmernenie zverejnené, škola bude kontaktovať všetkých zákonných zástupcov žiakov mailom alebo telefonicky.

 

 

 

Prijímanie na stredné školy

Kritériá

Tlačová beseda ministra o spôsobe prijatia na SŠ

 

PhDr. Lenka Németová, výchovná poradkyňa