Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka

k otvoreniu školského roka, ktorý sa začne 2. septembra 2020 pred budovou Bukovčana 1 o 8.30 hod.

Zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka BOL zaslaný mail o zaradení do konkrétnej triedy.

Po slávnostnom privítaní a kultúrnom programe vo všetkých triedach 1. ročníka bude nasledovať prvé rodičovské združenie.

Počas podujatia bude Nadácia Volkswagen Slovakia zhotovovať fotografie. 
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU

 

Informácia pre žiakov 2. až 9. ročníka

Otvorenie školského roka bude 2. septembra 2020 o 8.00 – 10.00 hod. vo svojich triedach

(2. ročník v budove B1 a 3. – 9. ročník v budove B3).

Vo štvrtok 3. septembra sú VŠETCI žiaci v škole 4 vyučovacie hodiny so svojími triednymi učiteľmi.

Od 4. septembra prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

 

Informácia pre žiakov a rodičov 2. až 4. ročníka

Rodičia si deti môžu o 10.00 hod. zobrať domov- ak nie, žiaci budú v ŠKD.

 

OBEDY

Obedy budú 2. septembra od 10,30 do 12,00 v oboch jedálňach.  

3. septembra obedy od 11,30 do 13,00 a od 4. septembra podľa rozpisu.

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Činnosť ŠKD 2. septembra do 16.00 hod.

Činnosť ŠKD od 3. septembra:

-ranná od 6.15 – 7.45 hod.

-dlhá  do 18.00 hod. – upozorňujeme rodičov, že denne o 16.15 hod. sa žiaci z budovy B1 presúvajú do zbernej triedy ŠKD do budovy B3 – vstup je zadným vchodom od školského ihriska cez červené dvere.

 

Oznam pre žiakov 5. ročníka ohľadom zošitov potrebných na školský rok 2020/2021:

Zošit č. 420               –     4 ks

Zošit č. 424               –     1 ks

Zošit č. 644               –     2ks

Zošit č. 520               –     2 ks

Zošit č. 524               –     4 ks

Zošit č. 540               –     4 ks

Zošit č. 544               –     5 ks

Zošit č. 564               –     1 ks

Zošit č. 440               –     1 ks

Zošit č. 560               –     2 ks

Notový zošit              –     1 ks

Výkres A4                 –     20 ks