• Vzhľadom na situáciu s rozšírením koronavírusu je možné, že niektoré informácie uvedené v tomto článku budeme aktualizovať. Sledujte web školy.

Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka

k otvoreniu školského roka, ktorý sa začne 2. septembra 2020 v triedach (budova Bukovčana 1) o 8.30 hod., kde bude aj prvé rodičovské združenie.

Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby s dieťaťom v prvý školský deň do triedy prišiel iba jeden zákonný zástupca.

Počas podujatia bude Nadácia Volkswagen Slovakia zhotovovať fotografie. 
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU

 

Informácia pre žiakov 2. až 9. ročníka

Otvorenie školského roka bude 2. septembra 2020 o 8.00 – 9,40 hod. vo svojich triedach

(2. ročník v budove B1 a 3. – 9. ročník v budove B3).

Vo štvrtok 3. septembra sú VŠETCI žiaci v škole 4 vyučovacie hodiny so svojími triednymi učiteľmi.

Od 4. septembra prebieha vyučovanie podľa rozvrhu s prihliadnutím na aktuálnu situáciu. 

 

Informácia pre žiakov a rodičov 2. až 4. ročníka

Rodičia si deti môžu o 9.40 hod. zobrať domov- ak nie, žiaci budú v ŠKD.

 

OBEDY

Obedy budú 2. a 3. septembra od 10,30 do 12,00 v oboch jedálňach a od 4. septembra podľa rozpisu.

 

Oznam pre žiakov 5. ročníka ohľadom zošitov potrebných na školský rok 2020/2021:

Zošit č. 420               –     4 ks

Zošit č. 424               –     1 ks

Zošit č. 644               –     2ks

Zošit č. 520               –     2 ks

Zošit č. 524               –     4 ks

Zošit č. 540               –     4 ks

Zošit č. 544               –     5 ks

Zošit č. 564               –     1 ks

Zošit č. 440               –     1 ks

Zošit č. 560               –     2 ks

Notový zošit              –     1 ks

Výkres A4                 –     20 ks